Защитен: Определяне на приложимото законодателство

Още в Консултация, Новини (23 от 43 )


Въпрос: ООД не е разпределяло дивиденти от предходни години. Може ли сега да се разпредели печалбата и как става по законов ред? Трябва ли да се  ...