Otcet_ot_samoosigurqvaso_se_lice_po_cl_43_al_1_ot_ZDDFL-1