ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната

ПМС № 497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната

В ДВ. бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2023 г.

С него се определя от 1 януари 2023 г. размер:

  • на минималната месечна работна заплата за страната (за пълен работен месец) 780 лв. и
  • на минималната часова работна заплата 4,72 лв.

при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.