Proekt na Naredba za dokumenti za licenz po zakona za hazarta