Административни

Счетоводна кантора” Account BG”  ви предлага и допълнителни услуги чрез упълномощено представителство пред:

  • Банкови и кредитни институции;
  • Национална агенция за приходите във връзка с:

-издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1;

-издаване на Удостоверение за местно лице на Република България по смисъла

на СИДДО;

-съдействие при данъчни проверки, ревизии и др.;

-регистрация, дерегистрация по ЗДДС.

  • Национален осигурителен институт във връзка с:

-заверяване на осигурителен стаж и осигурителна книжка;

-съдействие при пенсиониране;

-съдействие при проверка от НОИ по издаване на задължителни предписания;

  • Агенцията по вписванията във връзка с:

-регистрация на дружество с ограничена отговорност, едноличен търговец и други;

-издаване на удостоверение за актуално състояние;

-заверка на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията.

  • Агенция Митници във връзка с:

-издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по Закона за акцизите и данъчните складове.

-регистрация в Агенция Митници за получване на ЕОРИ номер

  • Столична община и Агенция по храните във връзка с регистрация на търговски обект.

Ако желаете да ви представляваме пред някои от гореизброените институции, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!