Бизнес планиране

В улеснение на вашия бизнес счетоводна кантора “Account BG” ви предлага и:

  • Изготвяне на пакет от документи при кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг и външно финансиране;
  • Обосновка;
  • Изготвяне на прогнозни финансови отчети и парични прогнози. Обосновка;
  • Изготвяне на пакет от документи по повод участие в публични търгове, обществени поръчки и конкурси;
  • Изготвяне на финансов анализ по различни видове финансови показатели и коефициенти на рентабилност, ефективност, ликвидност и финансова автономност.

Ако желаете да ползвате някои от описаните услуги, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!