Специално за нашите клиенти и потребители на нашия сайт избрано  сме приложили таблици за минималния осигурителен доход и минималната работна заплата за страната по години:        

  √ Минимална работна заплата за периода 1991г.-2011г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2003г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2004г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2005г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2006г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2007г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2008г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2009г

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2010г.

√ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2011г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2011г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2012г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2012г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2013г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2013г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2014г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2014г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2015г.

  Таблица за размера на осигурителните вноски за 2015г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2016г.

 √ Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2016г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2018г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2019г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2020г.

Становище относно закона за бюджета за Държавано обществено осигуряване за 2021г.

Таблица за размера и разпределението за 2021г.на осигурителните вноски.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности за 2022г.

Минимален осигурителен доход за 2023г.