За нас

“Акаунт БГ” ЕООД – гр. София е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, регистрирано през 2009г. и спирайки се на нас, Вие ни избирате да изпълняваме функциите на Главен счетоводител на Вашето дружество по силата на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Ние ви осигуряваме професионално финансово-счетоводно обслужване и икономически консултации, съгласно спецификата и нуждите на фирмата в сферата на Вашия бизнес. Политиката на фирмата е насочена към детайлно отношение, коректност и внимание към всеки наш клиент.

Ние сме млад, но опитен екип от специалисти, с Висше икономическо и юридическо образование, в областта на счетоводното и правно обслужване.

Фирмата предлага комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица:

  • с абонамент и при еднократни консултации;
  • консултации по данъчното облагане;
  • данъчна защита;
  • финансов анализ;
  • вътрешно-фирмен одит;
  • чрез наши партньори – одиторска заверка за предприятията подлежащи на независим финансов одит;
  • годишно приключване;
  • изготвяне на прогнозни финансови отчети и обосновка за тях, необходими, както за различни кредитни институции, така и за вътрешно-фирмена информация.

Нашите клиенти са дружества и търговски представителства, занимаващи с дейности в различни сфери на бизнеса – в производството, строителството, търговията и услугите, както и юридически лица, регистрирани с нестопанска цел по Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Ние сме Вашите специалисти!

Доверете ни се!