Данъчни консултации

В улеснение на вашия бизнес счетоводна кантора  “Account BG”  ви предлага :

  • Текущо данъчно планиране и навременна оценка на вашите данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване;
  • Консултации във връзка с местни данъци и такси, както и с ДДС ефекти;
  • Консултации във връзка с преобразуване на Търговски дружества в т.ч. сливане, вливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма. Консултации при ликвидация;
  • Консултации по прилагането на Спогодбата за избягване двойното данъчно облагане – СИДДО.

Ако желаете да получите индивидуална данъчна консултация, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.