В изброените по-долу списъци ви предлагаме списък на актуалните банкови сметки на Национална агенция за приходите и Столична община, както и на Агенция по вписванията, по които се нареждат суми от осигурителни вноски, данъци, такси и лихви за забавено плащане, както и необходимите кодове за вида на самото плащане – задължителен реквизит при попълване на преводното нареждане за плащане към бюджета.

Списък банкови сметки на НАП в сила от 01.01.2023г.

Кодове републикански данъци.

Кодове Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване

√ Кодове Държавно Обществено Осигуряване

Кодове Здравно Осигуряване

Списък на кодове за вид плащане на данъци и такси към общините

Списък на банкови сметки за плащане на данъци и такси към общините

А тук може да видите новите сметки, в сила от 01.01.2011г., на Агенция по вписванията.