Услуги

Счетоводна кантора “Account BG”  предлага комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица както с абонамент, така и без, консултации по данъчното облагане, данъчна защита, финансов анализ, вътрешно-фирмен одит, одиторска заверка за предприятията, подлежащи на независим финансов одит, годишно приключване, изготвяне на прогнозни финансови отчети и обосновка за тях, необходими, както за различни кредитни институции, така и за вътрешно-фирмена информация. Нашите клиенти са дружества и търговски представителства, занимаващи с дейности в различни сфери на бизнеса- производството, строителството, търговията и услугите, юридически лица, регистрирани с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и регистрирани земеделски производители.

Счетводна кантора “Account BG” – гр. София извършва следните услуги: