Образци на бланки и формуляри

Тук приложено  ще намерите най-често използваните образци на бланки и формуляри, необходими при деклариране на данни по Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за местните данъци и такси, Закон за здравното осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и др.