В тази част на нашия сайт сме селектирали най-важните образци на декларации и документи по прилагане на Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО):

√  Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО с приложения.

Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за лицата, неизвършвали дейност.

Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източник.

Годишна данъчна декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника.

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия .

Декларация за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения по чл.246  от ЗКПО .

Декларация  по чл.231  от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии,  томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, вклюително организринаи от разстояние.

Декларация  по чл.239, ал.1 и 2  от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга .

Декларация за данъка върху хазартната дейност, тото, лото, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета по чл.224  от ЗКПО.

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2  от ЗКПО .

Декларация по чл.88, ал.1 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски

Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби

Декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби

Образец на удостоверение за внесен данък при източника по чл.201, ал.4 от ЗКПО

Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри

Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри