Защитен: Кой е задължен да внася авансов данък върху изплатен доход от наем на физическо лице

Още в Консултация, Новини (32 от 43 )


Въпрос: От 15.03.2011 имам трудово правоотношение с нов работодател. Предишното ми беше прекратено на 01.02.2011, като на него имам над 4 години трудов стаж, отдавна имам ...