Защитен: Право на платен годишен отпуск при промяна на работодател

Още в Консултация, Новини (34 от 43 )


Въпрос: Титуляр на безсрочен трудов договор ползвал 1 година неплатен отпуск напуска. На негово място има назначен човек по чл.68, ал.1, т.3.който ще остане на тази ...