В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022г.към Агенция по вписванията

В срок до 30 септември се подават годишните финансови отчети за 2022г.към Агенция по вписванията

Агенция по вписванията напомня, че на 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г.

Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в която и да е териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/

За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса.

Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.

info

Още в Новини (3 от 43 )


От първия ден на август тази година е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 780 лв. ...