Archives юни 2023

Обнародван ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ 2022 г., ЗБДОО 2022 г. и ЗБНЗОК 2022 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Read more