Нов размер на МРЗ за страната за 2024 г.

Нов размер на МРЗ за страната за 2024 г.

В “Държавен вестник”, брой 87 от 17.10.2023 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, с което от 1 януари 2024 г. се определя размер:

  • на минималната месечна работна заплата за страната 933 лв. и
  • на минималната часова работна заплата 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

info

Още в Новини (2 от 43 )


Агенция по вписванията напомня, че на 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г. Годишните финансови отчети се подават за ...